Video  More
Help You are not logged in Log in

Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài áp vong liệt sĩ ở văn phòng 2

 • Duration: 01:24
 • Added: 2010-07-21 13:31:05
 • Views: 4839
 • Votes: 0
 • Category: News & Events
 • Channel: youtube
 • Video rate:

Description:
Hôm đó tôi được chú Kim, cấp trên của tôi rủ đi cùng gia đình gọi hồn chị chú là liệt sĩ, sau khi hỏi nhân viên ở đó " có quay phim được không" , họ gật đầu " anh cứ quay thoải mái,…
Hôm đó tôi được chú Kim, cấp trên của tôi rủ đi cùng gia đình gọi hồn chị chú là liệt sĩ, sau khi hỏi nhân viên ở đó " có quay phim được không" , họ gật đầu " anh cứ quay thoải mái, nhưng đừng làm ảnh hường đến gia đình khác" . tôi quay được vài clip rất hay.
More...Less...


comments powered by Disqus

Share with your friends

Copy link
Copied

Original source data

Copy code
Copied


What is viral today?

Related videos

  No related videos

  Quick search

  Quick list

  Save to my list:

  New list
  No videos in Quicklist

  My video lists

  You must be logged to see all your lists. Please, log in here.

  Last watched

  This list is temporary for you. To make it permanent, please, log in here.