Video  More
Help You are not logged in Log in

Quang Le - Me Tu Bi

 • Duration: 06:25
 • Added: 2009-07-20 17:10:58
 • Views: 936
 • Votes: 0
 • Category: Music & Dance
 • Channel: youtube
 • Video rate:

Description:
Le Hoi Quan Am 2006 ~*~*~*~*~*~ Me Tu Bi Lyrics Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (2x) Chấp tay quỳ kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi…
Le Hoi Quan Am 2006 ~*~*~*~*~*~ Me Tu Bi Lyrics Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (2x) Chấp tay quỳ kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (2x) Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt không lường. Nương bên thuyền Phật hoa, bến mê đến nơi bờ giác Mẹ Hiền Quan Thế Âm, giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than. Mẹ Hiền Quan Thế Âm, đem đến an vui dưỡng sinh ưu phiền. Mẹ Hiền Quan Thế ...
More...Less...


comments powered by Disqus

Share with your friends

Copy link
Copied

Original source data

Copy code
Copied


What is viral today?

Related videos

  No related videos

  Quick search

  Quick list

  Save to my list:

  New list
  No videos in Quicklist

  My video lists

  You must be logged to see all your lists. Please, log in here.

  Last watched

  This list is temporary for you. To make it permanent, please, log in here.